Konieczność wdrożenia skutecznego sposobu oczyszczania wody jest wyzwaniem, przed którym stoi wiele państw. Celem dezynfekcji wody każdorazowo jest usunięcie wszelkich bakterii i wirusów, które mogą potencjalnie być przyczyną chorób i infekcji u ludzi. Ozonowanie należy do efektywnych i ekologicznych metod dezynfekcji ścieków, przez co rośnie jej popularność w różnych krajach na całym świecie.

 

Sposoby oczyszczania wody

Do oczyszczania wody wykorzystuje się wiele różnych technologii i procesów, a każda z nich ma swoje słabsze i mocniejsze strony. Wyróżnić można takie metody jak:

a) fizyczne:

  • ultradźwięki,
  • promienie ultrafioletowe (UV),
  • gotowanie.

b) chemiczne:

  • chlorowanie,
  • ozonowanie.

W tym zestawieniu ozonowanie wyróżnia się dużą skutecznością w zapewnieniu czystości mikrobiologicznej wody poprzez usunięcie bakterii, wirusów, cyst, grzybów i pleśni.

 

Wykorzystanie ozonu do dezynfekcji wody

Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać na działanie przeciwdrobnoustrojowe ozonu, dzięki czemu znalazł on swoje zastosowanie w dezynfekcji wody do picia, wody przemysłowej, do celów chłodniczych i ścieków. Za środkiem tym przemawia przede wszystkim duża skuteczność – szacuje się, że jest większa o około 50% niż w przypadku chloru.

Ozon, obok wysokiej skuteczności bakteriobójczej, wykazuje również zdolność do przywrócenia wodzie czystości dzięki ograniczeniu liczebności pierwotniaków, pleśni, grzybów i glonów. W przypadku ścieków, ozonowanie jest wykorzystywane w celu uniknięcia przedostania się drobnoustrojów do środowiska.

Metoda ta doskonale radzi sobie z bakteriami Escherichia coli bytującymi w wodzie i działa też na rozpuszczalniki i farmaceutyki. Ubocznym efektem ozonowania jest wytworzenie tlenu, który również wspomaga proces samoczyszczenia ścieków.

 

Ozonowanie ścieków – główne zalety tej metody

Za ozonowaniem ścieków przemawia wiele czynników. Zwolennicy tej metody dezynfekcji zwracają uwagę na jej skuteczność w usuwaniu z wody mikrozanieczyszczeń i zawiesin. Dodatkową korzyścią jest również utlenienie substancji w wodzie, które mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Za ozonowaniem ścieków przemawiają:

  • Wysoka skuteczność.

Jako pierwszą zaletę ozonowania ścieków należy wymienić jej skuteczność. Ozon pozwala na zlikwidowanie wszelkich zanieczyszczeń, w tym BZT, ChZT, znajdujących się w ściekach. Metoda ta wykazuje się również dużą efektywnością w kontekście substancji rozpuszczonych i zawiesin uniemożliwiającym dezynfekcję UV.

  • Ozonowanie jest metodą ekologiczną.

Ozon rozpuszcza się w wodzie, a następnie przekształca w tlen – oznacza to, że  nie pozostawia po sobie żadnych odpadków. Dodatkowo jest źródłem odnawialnym – wytwarzany jest z powietrza i energii elektrycznej. Metoda ta oznacza także brak konieczności magazynowania substancji chemicznych, co również wskazuje na to, że jest przyjazna dla środowiska.

  • Oszczędności finansowe.

Stosowanie ozonu do dezynfekcji ścieków oznacza nie tylko skuteczne oczyszczanie wody, ale i przekłada się na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Dlaczego? Do całego procesu nie są potrzebne inne środki chemiczne, wymagające magazynowania, a ozon może być wytwarzany na miejscu ze źródeł odnawialnych. Brak konieczności używania innych środków oznacza więc sporą oszczędność finansową.

 

Ozonowanie ścieków w Polsce

Ozon jest w wielu krajach wiodącą substancją wykorzystywaną w celu uzdatniania wody pitnej oraz utleniania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych. Technologia ozonowania ścieków jest stosowana z powodzeniem w takich państwach europejskich jak: Dania, Niemcy, Austria, Szwajcaria.

W Polsce pierwsza instalacja systemu ozonowania do dezynfekcji wody  powstała w Krakowie w 1959 roku w Zakładzie w Bielanach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 roku Dz.U. Nr 120 poz. 1256 możliwym stało się zastosowanie ozonowania do produkcji wody mineralnej, źródlanej i stołowej. Nasz kraj obecnie stoi przed wyzwaniem zastosowania nowoczesnych technologii, wzorem innych państw europejskich, czemu służyć mają unijne dotacje.

Ze względu na swoje cenne właściwości ozon jest wykorzystywany w innych gałęziach działalności człowieka, dzięki czemu poszerza się krąg branż, w których znajduje on swoje zastosowanie. Ozonowanie używane jest do dezynfekcji, odgrzybiania i usuwania brzydkich zapachów z pomieszczeń i pojazdów. Odpowiedź na pytanie, co to jest ozonowanie i co daje, możesz znaleźć w zakładce: Zastosowanie ozonu.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem dotyczącym właściwości ozonu:

 

Źródła:

www.naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/tos/cel_i_istota_dezynfekcji_wody.pdf

www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5132012177.pdf