Białystok na 4 miejscu
w rankingu czystości!

Badania bakterii
Zastrzeżenie: raport nie stanowi porady medycznej. Porozmawiaj z lekarzem o zapobieganiu oraz ochronie przed niebezpiecznymi bakteriami

Z wieloma przedmiotami i ich powierzchniami w przestrzeni publicznej mamy styczność niemal każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, że bezpośredni kontakt z nimi naraża nas na niebezpieczeństwo.

Przeprowadziliśmy badanie bakteriologiczne w celu wykazania ile można znaleźć bakterii na 5 wybranych powierzchniach, które najczęściej dotykamy poruszając się w przestrzeni publicznej. Kolejnym krokiem było stworzenie zestawienia najbrudniejszych i najczystszych miejsc oraz porównanie wyników z innymi miastami wchodzącymi w zakres badań.

Na 10 polskich miast, które zostały uwzględnione w badaniu, Białystok zajął wysoką, bo 4 pozycję w ogólnym zestawieniu. Miejsce na podium miasto przegrało z Krakowem – różnica w wynikach wyniosła zaledwie 176 bakterii. Biorąc pod uwagę ogólne wyniki poszczególnych powierzchni różnica między miejscem 3, a 4 nie jest aż tak wielka. W TOP 3 znalazły się: Łódź (w roli zwycięzcy na pierwszym miejscu z wynikiem 1470 bakterii), Bydgoszcz (na miejscu drugim z wynikiem 2340 bakterii) i Kraków (na miejscu trzecim z wynikiem 2440 bakterii).

Wyniki przebadanych powierzchni w Białymstoku

Badania wykazały, że w Białymstoku najbardziej powinniśmy się obawiać powierzchni na wózkach w sklepach spożywczych - 1000 bakterii oraz w komunikacji miejskiej - 800 bakterii.

Na bankomacie i w galerii handlowej znaleziono 400 bakterii. Najmniejszą liczbę – 16 bakterii znaleziono na wymazie pobranym na dworcu.
Wyniki jasno pokazują, że w miejscach publicznych należy zachować szczególne środki ostrożności w postaci np. dezynfekcji rąk po każdym bezpośrednim kontakcie z daną powierzchnią, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia lub zakażenia różnymi drobnoustrojami.

Bankomaty w Białymstoku zaraz za podium najczystszych w kraju

Badania mikrobiologiczne wykazały, że na bankomatach w Białymstoku można znaleźć jedną z najmniejszych w skali krajowej liczby bakterii (400), co świadczy o tym, że bankomaty w tym mieście są utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych przy pomocy np. regularnej i częstej dezynfekcji.
Białystok został wyprzedzony przez Gdańsk (44 bakterie), Łódź (200 bakterii) oraz Bydgoszcz (240 bakterii). Poza czołówką znalazły się takie miasta jak: Kraków (500 bakterii), Lublin (900 bakterii), Wrocław (1500 bakterii), Katowice (2000 bakteriii), Poznań (2500 bakterii). Z przeprowadzonego badania wynika, że spośród wszystkich przebadanych bankomatów w poszczególnych miastach największy odsetek 3000 bakterii znajduje się w Warszawie.

Przeprowadzone badanie przypomina jak ważne jest zachowanie ostrożności w postaci dezynfekcji rąk zaraz po skorzystaniu z bankomatu, dzięki czemu prawdopodobieństwo zakażenia będzie znacznie niższe.

Bankomaty

Miasta, w których wybieranie pieniędzy z bankomatu jest najbezpieczniejsze

Białystok na równi z ogólną średnią krajową liczby bakterii w galeriach handlowych

Białystok z wynikiem 400 bakterii znacznie odbiegł od liderów zestawienia (Gdańska, Bydgoszczy i Łodzi) zajmując 6 pozycję pod kątem najmniejszej liczby znalezionych bakterii. Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Wrocław (250 bakterii), na piątym Warszawa (340 bakterii), na siódmym Poznań (600 bakterii), na ósmym Kraków (800 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Katowice (1000 bakterii) i na dziesiątym Lublin z wynikiem 1000 bakterii, który zamyka zestawienie.

Warto w tym miejscu jeszcze wyszczególnić fakt, że pod kątem czystości powierzchni wytypowanych do badania w przestrzeni publicznej, wyniki z galerii handlowych wykazały najmniejszą średnią liczbę 452 bakterii w stosunku do pozostałych. Może to być spowodowane bieżącą dezynfekcją powierzchni wspólnych ze względu na panującą sytuację epidemiczną w polsce.

Osoby przebywające w galeriach handlowych powinny zwracać uwagę na zachowanie szczególnych środków ostrożności w postaci częstej dezynfekcji rąk np. żelem antybakteryjnym.

Galerie handlowe

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje galerie handlowe?

Liczba znalezionych bakterii w jednym z białostockich sklepów prawie najwyższa w Polsce

Białystok w kategorii sklepów spożywczych zajął przedostatnie miejsce z wynikiem aż 1000 znalezionych bakterii. Średnia liczba znalezionych bakterii na wózkach sklepowych wszystkich miast wynosi 608 bakterii. Mocno wskazane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności w sklepach spożywczych – np. warto zabezpieczyć się w rękawiczki ochronne, które użyjemy jednorazowo kupując bułki w sklepie samoobsługowym, które zazwyczaj dotykamy bezpośrednio w momencie ich pakowania. Należy również pamiętać o tym, że wszystkie owoce i warzywa należy umyć przed spożyciem, aby zminimalizować ryzyko spożywania bakterii, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia.

Pobrany materiał do badań w sklepach na terenie różnych części kraju wykazał, że klienci w Poznaniu (20 bakterii), Katowicach (60 bakterii) i Łodzi (180 bakterii) mogą korzystać z “najczystszych” wózków sklepowych. Badania wykazały najmniejszą liczbę bakterii właśnie w tych miastach.
Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Wrocław (260 bakterii), na piątym Kraków (400 bakterii), na szóstym Warszawa (500 bakterii), na siódmym Lublin (500 bakterii), na ósmym Bydgoszcz (660 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Białystok (1000 bakterii) i na dziesiątym Gdańsk z wynikiem 2500 bakterii, który zamyka zestawienie.

Sklepy

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje sklepy?

Białystok w środku zestawienia pod kątem czystości w komunikacji publicznej

Białystok z wynikiem 800 znalezionych bakterii zajmując piątą pozycję pod kątem higieny w transporcie publicznym znalazł się w środku zestawienia. Wynik jasno sugeruje, że mieszkańcy Białegostoku korzystający z komunikacji miejskiej powinni zachować szczególne środki ostrożności w postaci dezynfekcji dłoni po każdym wyjściu z autobusu lub tramwaju, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii.

Czołówka w tej kategorii prezentuje się następująco: Łódź (30 bakterii), Kraków (40 bakterii) i Lublin (300 bakterii). Za podium znalazły się miasta z następującą liczbą bakterii na poręczach: Gdańsk (720 bakterii), Białystok (800 bakterii), Warszawa (1000 bakterii), Bydgoszcz (1200 bakterii), Katowice (2500 bakterii), Wrocław (2500 bakterii) i na ostatnim miejscu Poznań z najbrudniejszą komunikacją w kraju z wynikiem aż 5000 bakterii.

Komunikacja miejska

W których miastach podróżowanie komunikacją miejską jest najbezpieczniejsze?

Białystok z najmniejszą liczbą znalezionych bakterii na dworcach

Na poręczy białostockiego dworca badanie wykazało 16 bakterii, dzięki czemu miasto uplasowało się na zwycięskiej, pierwszej pozycji zyskując miano najczystszego dworca w kraju!

Na podium znalazły się również: Wrocław (60 bakterii) oraz Bydgoszcz (600 bakterii). Pozostałe miejsca w zestawieniu zajęły następujące miasta: Lublin (420 bakterii), Warszawa (500 bakterii), Łódź (1000 bakterii), Katowice (4000 bakterii) oraz Gdańsk (5000 bakterii). O dużej różnicy w wynikach między miastami w tej kategorii świadczy to, że ostatnie miejsce w rankingu zajął Poznań, w którym znaleziono aż 6500 bakterii.

Warto tutaj dodać, że średnia liczba znalezionych bakterii (1840 bakterii) na dworcach jest największa spośród wszystkich pozostałych powierzchni, co nie powinno być dla nikogo większym zaskoczeniem.

Wyniki badań pokazały przykłady niebezpieczeństw, które na nas czyhają praktycznie na każdym kroku, dlatego przy każdej wizycie warto pamiętać o zachowaniu środków ostrożności w postaci np. częstej dezynfekcji rąk oraz przedmiotów osobistych w celu zminimalizowania ryzyko przenoszenia bakterii lub nawet zakażenia.

Dworce

Dworce - najniebezpieczniejsze miejsca w całej Polsce!

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać nieodpłatnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy wraz z linkiem na niniejszą podstronę.

Zobacz, Jakie wyniki osiągnęły inne
Z polskich miast pod kątem czystości
w przestrzeni publicznej