Katowice na 9 miejscu
w rankingu czystości!

Badania bakterii
Zastrzeżenie: raport nie stanowi porady medycznej. Porozmawiaj z lekarzem o zapobieganiu oraz ochronie przed niebezpiecznymi bakteriami

Niewidoczne dla ludzi gołym okiem zagrożenia w postaci drobnoustrojów czyhają na nas niemal na każdym kroku i w każdym miejscu. Sprawdziliśmy, jak pod kątem czystości wypadły Katowice na tle innych polskich miast badając pod kątem bakteriologicznym bankomaty, dworce, komunikację publiczną, sklepy oraz galerie handlowe.

Na 10 polskich miast, które zostały uwzględnione w badaniu, Katowice zajęły przedostatnią 9 pozycję w ogólnym zestawieniu zyskując przy tym miano. Na badaniu najlepiej wypadły następujące miasta: Łódź (w roli zwycięzcy jako najczystsze miasto w Polsce z wynikiem 1470 bakterii), Bydgoszcz (na miejscu drugim z wynikiem 2340 bakterii) i Kraków (na miejscu trzecim z wynikiem 2440 bakterii).

W jakich kategoriach Katowice osiągnęły stosunkowo dobre wyniki, a które sprawiły, że miasto znalazło się na szarym końcu zestawienia? Weryfikujemy to w dalszej części raportu analizując 5 wybranych powierzchni.

Wyniki przebadanych powierzchni w Katowicach

Badania wykazały, że w Katowicach najbardziej powinniśmy się obawiać powierzchni na dworcach - 4000 bakterii oraz w komunikacji miejskiej - 2500 bakterii.

Na miejscu 3 znalazły się bankomaty – 2000 bakterii, a na czwartym galerie handlowe. Najmniejszą liczbę bakterii w stosunku do pozostałych powierzchni znaleziono w komunikacji miejskiej – 60 bakterii, co oznacza, że przewoźnicy w Katowicach dbają o dezynfekcję powierzchni wspólnych w środkach komunikacji. W miejscach publicznych należy zachować szczególne środki ostrożności w postaci np. dezynfekcji rąk po każdym bezpośrednim kontakcie z daną powierzchnią oraz ograniczenia samego kontaktu z różnymi powierzchniami, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia lub zakażenia drobnoustrojami.

Bankomaty w Katowicach na pozycji 8 w rankingu

Badania mikrobiologiczne wykazały, że na bankomacie w Katowicach można znaleźć aż 2000 bakterii – wynik uplasował się na szarym końcu rankingu czystości. Uzyskany wynik budzi obawy, jeśli zestawimy go z liderem w tej kategorii – Gdańskiem – 44 bakterie. Na podium znalazły się również takie miasta jak: Łódź z wynikiem 200 bakterii oraz Bydgoszcz z wynikiem 240 bakterii (w tym pleśni).

Poza czołówką znalazły się również inne miasta, takie jak: Białystok (400 bakterii), Kraków (500 bakterii), Lublin (900 bakterii), Wrocław (1500 bakterii) oraz Poznań (2500 bakterii). W przypadku tej kategori niechlubne ostatnie miejsce zajmuje Warszawa – z przeprowadzonego badania wynika, że spośród wszystkich przebadanych bankomatów w poszczególnych miastach największy odsetek bakterii znajduje się w stolicy – 3000 bakterii. Średnia liczba znalezionych bakterii na wszystkich bankomatach wyniosła 1 128.

Przeprowadzone badanie przypomina jak ważne jest zachowanie ostrożności w postaci dezynfekcji rąk zaraz po skorzystaniu z bankomatu, dzięki czemu prawdopodobieństwo zakażenia będzie znacznie niższe.

Bankomaty

Miasta, w których wybieranie pieniędzy z bankomatu jest najbezpieczniejsze

Katowice z największą liczbą bakterii znalezionych w galerii handlowej

Badanie wymazu pobranego z klamki jednej z katowickich galerii handlowych wykazało 1000 bakterii. Jest to najwyższa wartość, którą odnotowano w stosunku do badanych próbek z pozostałych miast. Najmniejszą liczbę bakterii znaleziono w Gdańsku, Bydgoszczy oraz Łodzi, dzięki czemu to właśnie te miasta zajmują miejsca na podium w rankingu najczystszych galerii handlowych.

Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Wrocław (250 bakterii), na piątym Warszawa (340 bakterii), na szóstym Białystok (400 bakterii), na siódmym Poznań (600 bakterii), na ósmym Kraków (800 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Katowice (1000 bakterii) i na dziesiątym Lublin z wynikiem 1000 bakterii, który zamyka zestawienie.

Warto w tym miejscu jeszcze wyszczególnić fakt, że pod kątem czystości powierzchni wytypowanych do badania w przestrzeni publicznej, wyniki z galerii handlowych wykazały najmniejszą średnią liczbę 452 bakterii w stosunku do pozostałych. Może to być spowodowane bieżącą dezynfekcją powierzchni wspólnych ze względu na panującą sytuację epidemiczną w polsce.

Osoby przebywające w galeriach handlowych powinny zwracać uwagę na zachowanie szczególnych środków ostrożności w postaci częstej dezynfekcji rąk np. żelem antybakteryjnym.

Galerie handlowe

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje galerie handlowe?

Wózki sklepowe w Katowicach prawie z najmniejszą liczbą znalezionych bakterii

W katowickim sklepie spożywczym znaleziono prawie najmniejszą liczbę bakterii w stosunku do pozostałych sklepów. Miasto zajęło drugą pozycję pod kątem czystości z wynikiem 60 znalezionych bakterii. To dużo poniżej średniej, która wyniosła 608 bakterii. Wynik bardzo jasno sugeruje, że mocno wskazane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności w sklepach spożywczych – np. warto zabezpieczyć się w rękawiczki ochronne, które użyjemy jednorazowo kupując bułki w sklepie samoobsługowym, które zazwyczaj dotykamy bezpośrednio w momencie ich pakowania. Należy również pamiętać o tym, że wszystkie owoce i warzywa należy umyć przed spożyciem, aby zminimalizować ryzyko spożywania bakterii, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia.

Pobrany materiał do badań w sklepach na terenie różnych części kraju wykazał, że klienci w Poznaniu (20 bakterii), Katowicach (60 bakterii) i Łodzi (180 bakterii) mogą korzystać z “najczystszych” wózków sklepowych. Badania wykazały najmniejszą liczbę bakterii właśnie w tych miastach.

Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Wrocław (260 bakterii), na piątym Kraków (400 bakterii), na szóstym Warszawa (500 bakterii), na siódmym Lublin (500 bakterii), na ósmym Bydgoszcz (660 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Białystok (1000 bakterii) i na dziesiątym Gdańsk z wynikiem 2500 bakterii, który zamyka zestawienie.

Sklepy

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje sklepy?

Czystość w komunikacji miejskiej: Katowice 8 pozycji w rankingu

W tej kategorii Katowice pod kątem czystości zajęły dopiero pozycję 8. Niestety jest to jedna z największej liczby bakterii jaką znaleziono na tej powierzchni w stosunku do pozostałych miast, dlatego warto zachować szczególne środki ostrożności poruszając się katowicką komunikacją.

Na najlepsze pod kątem czystości warunki w komunikacji miejskiej mogą liczyć mieszkańcy Łodzi (30 bakterii), Krakowa (40 bakterii) i Lublina (300 bakterii). Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Gdańsk (720 bakterii), na piątym Białystok (800 bakterii), na szóstym Warszawa (1000 bakterii), na siódmym Bydgoszcz (1200 bakterii), na ósmym Katowice (2500 bakterii), na dziewiątym Wrocław (1000 bakterii) i na dziesiątym Poznań z wynikiem aż 5000 znalezionych bakteriii, który zamyka zestawienie.

Średnia liczba bakterii, które znaleziono w komunikacji miejskiej we wszystkich przebadanych miastach wyniosła 1409 – to jedna z wyższych średnich ze wszystkich analizowanych powierzchni, które zostały wytypowane do badania. Wyniki jednoznacznie sugerują, że przy poruszaniu się komunikacją publiczną należy zachować szczególne środki ostrożności np. stosując częstą dezynfekcję rąk, aby skutecznie chronić się przed różnymi drobnoustrojami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Komunikacja miejska

W których miastach podróżowanie komunikacją miejską jest najbezpieczniejsze?

Katowice w gronie najbrudniejszych dworców

Na poręczy dworca w Katowicach wskazano 4000 bakterii, przez co miasto znalazło się na końcu zestawienia.

Na podium znalazły się następujące miasta z tytułem najczystszej komunikacji miejskiej w kraju: Białystok (16 bakterii), Wrocław (60 bakterii) oraz Bydgoszcz (600 bakterii). Pozostałe miejsca w zestawieniu przypadły kolejno dla następujących miast: Lublin 420 bakterii, Warszawa 500 bakterii, Kraków 700 bakterii, Łódź 1000 bakterii, Katowice 4000 bakterii, Gdańsk 5000 bakterii oraz Poznań z wynikiem 6500 znalezionych bakterii.

Wyniki badań pokazały przykłady niebezpieczeństw, które na nas czyhają praktycznie na każdym kroku, dlatego przy każdej wizycie warto pamiętać o zachowaniu środków ostrożności w postaci np. częstej dezynfekcji rąk oraz przedmiotów osobistych w celu zminimalizowania ryzyko przenoszenia bakterii lub nawet zakażenia.

Dworce

Dworce - najniebezpieczniejsze miejsca w całej Polsce!

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać nieodpłatnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy wraz z linkiem na niniejszą podstronę.

Zobacz, Jakie wyniki osiągnęły inne
Z polskich miast pod kątem czystości
w przestrzeni publicznej