Wrocław na 6 miejscu
w rankingu czystości!

Badania bakterii
Zastrzeżenie: raport nie stanowi porady medycznej. Porozmawiaj z lekarzem o zapobieganiu oraz ochronie przed niebezpiecznymi bakteriami

Z wieloma przedmiotami i ich powierzchniami w przestrzeni publicznej mamy styczność na każdym kroku nie zdając sobie sprawy, że bezpośredni kontakt z nimi naraża nas na utratę zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Przyglądamy się, jak pod kątem czystości wypadł Wrocław na tle innych polskich miast badając pod kątem bakteriologicznym bankomaty, dworce, komunikację publiczną, sklepy oraz galerie handlowe.

Na 10 polskich miast, które zostały uwzględnione w badaniu, Wrocław zajął 6 pozycję w ogólnym zestawieniu. W TOP 3 znalazły się: Łódź (w roli zwycięzcy na pierwszym miejscu z wynikiem 1470 drobnoustrojów), Bydgoszcz (na miejscu drugim z wynikiem 2340 drobnoustrojów) i Kraków (na miejscu trzecim z wynikiem 2440 drobnoustrojów).

W jakich kategoriach Wrocław osiągnął dobre wyniki oraz nad jakimi musi jeszcze popracować przy pomocy lepszej dezynfekcji, aby zapewnić swoim mieszkańcom czystą przestrzeń i lepsze warunki do życia? Weryfikujemy to poniżej.

Wyniki przebadanych powierzchni we Wrocławiu

Badania wykazały, że we Wrocławiu najbardziej powinniśmy się obawiać powierzchni w komunikacji miejskiej - 2500 bakterii oraz bankomatów - 1500 bakterii.

W obu przypadkach liczba znalezionych bakterii mocno wyróżnia się na tle pozostałych powierzchni, dlatego w tych miejscach należy zachować szczególne środki ostrożności w postaci częstej dezynfekcji rąk po każdym bezpośrednim kontakcie, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia drobnoustrojów.
Nieco lepiej w badaniu wypadły klamki w galeriach handlowych – 250 bakterii (w tym pleśń) oraz wózki sklepowe – 260 bakterii. “Najczystszą” powierzchnią okazała się poręcz na dworcu – 60 bakterii (w tym również pleśni).

Bankomaty we Wrocławiu na siódmej pozycji

Przeprowadzone badania wykazały, aż 1500 znalezionych bakterii na wrocławskich bankomatach. Liczba ta robi wrażenie, jeśli zestawimy ją z liderem w tej kategorii – Gdańskiem (44 bakterie). Wynik wyszedł również poza średnią liczbę bakterii znalezionych na wszystkich bankomatach, która wyniosła 1128.

Najmniejszą liczbę bakterii znaleziono w Gdańsku (44 bakterie), Łodzi (200 bakterii) oraz Bydgoszczy (240 bakterii wraz z pleśnią).
Poza czołówką podobnie jak Wrocław znalazły się również takie miasta jak: Białystok (400 bakterii) Kraków (500 bakterii), Lublin (900 bakterii), Katowice (2000 bakteriii), Poznań (2500 bakterii). Z przeprowadzonego badania wynika, że spośród wszystkich przebadanych bankomatów w poszczególnych miastach największy odsetek 3000 bakterii znajduje się w Warszawie.

Przeprowadzone badanie przypomina jak ważne jest zachowanie ostrożności w postaci dezynfekcji rąk zaraz po skorzystaniu z bankomatu, dzięki czemu prawdopodobieństwo zakażenia będzie znacznie niższe.

Bankomaty

Miasta, w których wybieranie pieniędzy z bankomatu jest najbezpieczniejsze

Galerie handlowe we Wrocławiu zaraz za podium!

Wrocław z wynikiem 250 bakterii zajął 4 miejsce w tej kategorii. Liderami zestawienia okazały się miasta: Gdańsk, Bydgoszcz i Łódź. Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na piątym Warszawa (340 bakterii), na szóstym Białystok (400 bakterii), na siódmym Poznań (600 bakterii), na ósmym Kraków (800 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Katowice (1000 bakterii) i na dziesiątym Lublin z wynikiem 1000 bakterii, który zamyka zestawienie.

Warto w tym miejscu jeszcze wyszczególnić fakt, że pod kątem czystości powierzchni wytypowanych do badania w przestrzeni publicznej, wyniki z galerii handlowych wykazały najmniejszą średnią liczbę 452 bakterii w stosunku do pozostałych. Może to być spowodowane bieżącą dezynfekcją powierzchni wspólnych ze względu na panującą sytuację epidemiczną w polsce.

Osoby przebywające w galeriach handlowych powinny zwracać uwagę na zachowanie szczególnych środków ostrożności w postaci częstej dezynfekcji rąk np. żelem antybakteryjnym.

Galerie handlowe

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje galerie handlowe?

Wrocław ponownie zaraz za liderami rankingu

W przypadku przeprowadzonych analiz pobranych wymazów z wózków sklepowych Wrocław zajmuje pozycje 4 z wynikiem 260 znalezionych drobnoustrojów. To dużo poniżej średniej liczby znalezionych bakterii na wózkach sklepowych wszystkich miast, która wyniosła 608 bakterii.

Badanie jasno sugeruje, że mocno wskazane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności w sklepach spożywczych – np. warto zabezpieczyć się w rękawiczki ochronne, które użyjemy jednorazowo kupując bułki w sklepie samoobsługowym, które zazwyczaj dotykamy bezpośrednio w momencie ich pakowania. Należy również pamiętać o tym, że wszystkie owoce i warzywa należy umyć przed spożyciem, aby zminimalizować ryzyko spożywania bakterii, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia.

Pobrany materiał do badań w sklepach na terenie różnych części kraju wykazał, że klienci w Poznaniu (20 bakterii), Katowicach (60 bakterii) i Łodzi (180 bakterii) mogą korzystać z “najczystszych” wózków sklepowych. Badania wykazały najmniejszą liczbę bakterii właśnie w tych miastach.

Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Wrocław (260 bakterii), na piątym Kraków (400 bakterii), na szóstym Warszawa (500 bakterii), na siódmym Lublin (500 bakterii), na ósmym Bydgoszcz (660 bakterii w tym pleśń), na dziewiątym Białystok (1000 bakterii) i na dziesiątym Gdańsk z wynikiem 2500 bakterii, który zamyka zestawienie.

Sklepy

Które miasta najlepiej dezynfekują swoje sklepy?

Czystość w komunikacji miejskiej: Wrocław na przedostatniej pozycji

We wrocławskiej komunikacji miejskiej znaleziono jedną z największych liczb bakterii w stosunku do pozostałych miast. Wrocław z wynikiem 2500 znalezionych bakterii zajął dopiero dziewiąte miejsce, co świadczy o tym, że Wrocław wypadł prawie najgorszej w stosunku do pozostałych miast.

Średnia liczba bakterii, które znaleziono w komunikacji miejskiej we wszystkich przebadanych miastach wyniosła 1409 – to jedna z wyższych średnich ze wszystkich analizowanych powierzchni, które zostały wytypowane do badania. Wyniki jednoznacznie sugerują, że przy poruszaniu się komunikacją publiczną należy zachować szczególne środki ostrożności np. stosując częstą dezynfekcję rąk, aby skutecznie chronić się przed różnymi drobnoustrojami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Podium z najmniejszą liczbą znalezionych bakterii zajmuje Łódź (30 bakterii), Kraków (40 bakterii) i Lublin (300 bakterii). Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Gdańsk (720 bakterii), na piątym Białystok (800 bakterii), na szóstym Warszawa (1000 bakterii), na siódmym Bydgoszcz (1200 bakterii), na ósmym Katowice (2500 bakterii), na dziewiątym Wrocław (1000 bakterii) i na dziesiątym Poznań z wynikiem aż 5000 znalezionych bakteriii, który zamyka zestawienie.

Komunikacja miejska

W których miastach podróżowanie komunikacją miejską jest najbezpieczniejsze?

Wrocław na podium z najmniejszą liczbą bakterii na dworcach kolejowych

W badaniu ilościowym na poręczach dworca we Wrocławiu znaleziono 60 bakterii, dzięki czemu miasto uplasowało się na 2 pozycji w gronie miast posiadających najczystsze dworce w kraju.

Podium z najmniejszą liczbą znalezionych bakterii zajmuje Białystok (16 bakterii), Wrocław (60 bakterii) i Bydgoszcz (200 bakterii). Pozostałe miejsca w rankingu prezentują się następująco: na czwartym miejscu Lublin (420 bakterii), na piątym Warszawa (500 bakterii), na szóstym Kraków (700 bakterii), na siódmym Łódź (1000 bakterii), na ósmym Katowice (4000 bakterii), na dziewiątym Gdańsk (5000 bakterii) i na dziesiątym Poznań z wynikiem aż 6500 znalezionych bakteriii, który zamyka zestawienie.

Warto tutaj dodać, że średnia liczba znalezionych bakterii (1840 bakterii) na dworcach jest największa spośród wszystkich pozostałych powierzchni, co nie powinno być dla nikogo większym zaskoczeniem.

Wyniki badań pokazały przykłady niebezpieczeństw, które na nas czyhają praktycznie na każdym kroku, dlatego przy każdej wizycie warto pamiętać o zachowaniu środków ostrożności w postaci np. częstej dezynfekcji rąk oraz przedmiotów osobistych w celu zminimalizowania ryzyko przenoszenia bakterii lub nawet zakażenia.

Dworce

Dworce - najniebezpieczniejsze miejsca w całej Polsce!

Użytek publiczny

Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać nieodpłatnie w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy wraz z linkiem na niniejszą podstronę.

Zobacz, Jakie wyniki osiągnęły inne
Z polskich miast pod kątem czystości
w przestrzeni publicznej